POŠTOVNÉ ZADARMO PRI OBJEDNÁVKE NAD 298 € (NEVZŤAHUJE SA NA PALETOVÚ DOPRAVU - KOTLE)

Vrátenie tovaru

U nás zakúpený tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu behom zákonnej 14 dňovej lehoty od dátumu jeho prevzatia. Právo sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené vaše IČO.

Odporúčame vrátiť tovar v nepoškodenom obale

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Napriek tomu máme právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú posúdené a následne naúčtované zákazníkovi.


Stav vráteného tovaru

V prípade, že je tovar dodávateľovi vrátený v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a prípadnú ďalšiu vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, chýbajúce príslušenstva či sprievodnej dokumentácie, poškodený obal, opotrebenie tovaru , apod.).

Dodržanie 14 dňovej lehoty 

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si prevezme zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Aké dokumenty priložiť ?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť daňový doklad, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke. 


V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

Ďalej odporúčame pripísať k dokumentu číslo účtu pre zaslanie čiastky späť.

Aký tovar nie je možné vrátiť ?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy najmä pokiaľ ide:

O dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
O dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

Vrátenie financií za tovar

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho. Odporúčame uviesť číslo účtu pre zaslanie čiastky.

Kde alebo ako tovar vrátiť

Osobne na pobočke : Ján ONDRUŠKA VTP - ONDRUŠKA, Radlinského 573, 95 701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

Zaslať na adresu : Ján ONDRUŠKA VTP - ONDRUŠKA, Radlinského 573, 95 701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz